Wydruki na odległość

W dobie internetu wielu ludzi załatwia swoje sprawy poprzez sieć. Trudno dziś sobie nawet wyobrazić życie bez Internetu. Profile na portalach społecznościowych stały się naszym drugim życiem.

Korzystając z internetu możemy:
– zrobić zakupy,
– znaleźć pracę,
– pracować,
– uczestniczyć w ważnych wydarzeniach religijnych, społecznych, politycznych, czy sportowych.

Sieć internetowa zapewnia również rozrywkę, pozwala nawiązywać kontakty z innymi ludźmi oraz pozwala zarządzać kontami bankowymi oraz umożliwia załatwianie spraw urzędowych.
Internet dla przemysłu drukarskiego otworzył nie tylko nowe możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim skrócił drogę klienta do drukarni. Dziś bez wizyty w drukarni jesteśmy w stanie wydawać drukowane książki, czy też czasopisma. Barierą nie jest już odległość. Można zauważyć, że wiele wydruków przygotowywanych jest w znacznej odległości od siedziby drukarni. Wielu polskich wydawców docenia możliwość dokonywania druku wydawnictw w Chinach, dzięki czemu mogą znacznie obniżyć koszty wydania, a przez to również obniżyć cenę danego wydawnictwa, co niewątpliwie cieszy klientów.

Współcześnie możemy zauważyć na polskim rynku drukarskim wzrastającą liczbę drukarni oferujących swoje usługi w sposób zarówno tradycyjny, jak i drogą internetową. Na rynku dostrzec można również drukarnie, które wyspecjalizowały się w drukach na odległość i kontakt z takimi drukarniami odbywa się jedynie drogą elektroniczną, zaś gotowy produkt dostarczany jest przez kuriera.

Drukarnie działające online, bardzo często posiadają specjalne aplikacje internetowe, które umożliwiają ich klientom dokładne zaplanowanie wydania książki, ulotki, czy czasopisma lub jeszcze innego wydawnictwa. Dzięki aplikacji klient drukarni może dokładnie zaplanować swoje wydawnictwo. Między innymi wybiera on format wydawnictwa, rodzaj wydawnictwa, deklaruje liczbę stron, typ i rodzaj okładki, sposób łączenia poszczególnych kartek, wielkość nakładu, szerokość marginesów oraz podaje wszystkie inne informacje niezbędne do wydania wydawnictwa, a także jego kompletną treść oraz fotografie, rysunki i wykresy, które mają znaleźć się w wydawnictwie. Preferowaną formą kontaktu z drukarnią jest przygotowanie wydawnictwa w formacie pdf, które może zostać stosunkowo szybko wydrukowane tak, aby w ciągu kilku dni od dnia zlecenia wydawca mógł otrzymać gotowy produkt.

Drukarnia online to bardzo dobre rozwiązanie dla wydawców książek, jak również osób prywatnych, które potrzebują wykonać określone wydawnictwa, jak chociażby zaproszenia na Chrzest Święty, Pierwszą Komunię Świętą, czy inne masowe wydarzenie. W formie wydruku drukarnia online potrafi również przygotować inne nasze wydawnictwa, jak chociażby praca magisterska, czy dyplomowa.
Dzięki drukarnią działającym online wiele wydawców oszczędza pieniądze, a przede wszystkim czas. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komputerowe we współczesnym czasie każdy może zostać wydawcą książek, które początkowo wysłane w formie pliku zostaną przemienione w drukowane wydawnictwo, które dostarczy nam kurier.